Giỏ hàng

Nguyễn Thị Ngọc Lan - Học sinh THPT Lê Quý Đôn

Em đã lấy lại được kiến thức cơ bản Hóa trong vòng 3 tháng nhờ có Công phá Bài tập Hóa. Trước đây, em học Hóa rất kém, kể từ khi xác định sẽ thi khối A, em mới bắt đầu học lại. Thật may là tìm được Công phá Hóa, em đã học được kiến thức nền và làm được một số dạng bài tập.