Giỏ hàng

Đào Phương Nhi - Học sinh THPT Huỳnh Thúc Kháng

Công phá Lí 3 là quyển sách Lí hay nhất mà em từng học. Đợt chưa mua sách, em thi thử chỉ được 6 điểm thôi, sau khi học xong sách điểm của em đã tăng lên rõ rệt và đến lúc thi em đã được 8,75 điểm Lí. Rất tiếc là em chưa học hết kiến thức, nếu có thể đọc sách nhiều hơn, có lẽ em đã có thể đạt số điểm cao hơn nữa. Cảm ơn anh chị và Nhà sách rất nhiều.