Kho tàng sách quý Hotline: 19002825

Môn Hóa học (12)

Combo Giải Toán Hóa Học

375,000 đ 500,000 đ
GIẢM GIÁ: 25%

Vận Dụng Những Quy Luật Bất Biến Giải Hóa Học Vô Cơ (Tập 1)

100,000 đ 100,000 đ
GIẢM GIÁ: 0%

Vận Dụng Những Quy Luật Bất Biến Giải Hóa Học Vô Cơ (Tập 2)

100,000 đ 100,000 đ
GIẢM GIÁ: 0%

Kĩ Thuật Lan Toả Nắm Chắc Toàn Diện Lý Thuyết Hóa Học Trong Đề Thi THPT Quốc Gia

100,000 đ 100,000 đ
GIẢM GIÁ: 0%

Vận Dụng Tư Duy Dồn Chất Giải Toán Peptit Và Các Hợp Chất Hữu Cơ Chứa Nito

100,000 đ 100,000 đ
GIẢM GIÁ: 0%

Vận Dụng Tư Duy Dồn Chất Giải Toán Este Và Các Hợp Chất Hữu Cơ Chứa C-H-O

100,000 đ 100,000 đ
GIẢM GIÁ: 0%

Công phá đề Hóa 2018 - hết hàng

159,000 đ 159,000 đ
GIẢM GIÁ: 0%

Chinh phục đỉnh cao Hóa học quốc gia - quốc tế (hết hàng)

179,000 đ 179,000 đ
GIẢM GIÁ: 0%

Công phá đề thi quốc gia môn Hoá - hết hàng

359,000 đ 359,000 đ
GIẢM GIÁ: 0%

Chinh phục lý thuyết hóa - hết hàng

149,000 đ 149,000 đ
GIẢM GIÁ: 0%

Chắt lọc tinh túy trong chuỗi đề thi thử THPT Quốc gia - môn Hóa

56,000 đ

Chinh phục bài tập hóa học

269,000 đ 269,000 đ
GIẢM GIÁ: 0%