Kho tàng sách quý Hotline: 19002825

Quản trị - Lãnh đạo (16)

Lãnh Đạo Doanh Nghiệp Việt Nam

119,250 đ 159,000 đ
GIẢM GIÁ: 25%

Vị Giám Đốc Một Phút: Phương Pháp Quản Lý Hiệu Quả Nhất Thế Giới

25,500 đ 34,000 đ
GIẢM GIÁ: 25%

Phát Triển Kỹ Năng Lãnh Đạo

51,750 đ 69,000 đ
GIẢM GIÁ: 25%

NGHỆ THUẬT LÀM LÃNH ĐẠO TRONG THẾ KỶ MỚI

37,500 đ 50,000 đ
GIẢM GIÁ: 25%

Quản Trị Bán Hàng

45,000 đ 60,000 đ
GIẢM GIÁ: 25%

Thuật Thúc Đẩy Nhân Viên

40,500 đ 54,000 đ
GIẢM GIÁ: 25%

Phát Huy Giá Trị - Con Đường Nhanh Nhất Đi Đến Thành Công

31,500 đ 42,000 đ
GIẢM GIÁ: 25%

Tay không xây dựng cơ đồ

58,500 đ 78,000 đ
GIẢM GIÁ: 25%

Di Sản Nhà Lãnh Đạo

37,500 đ 50,000 đ
GIẢM GIÁ: 25%

Marshall Goldsmith Thành Công Hôm Nay Chưa Chắc Thành Đạt Ngày Mai

81,750 đ 109,000 đ
GIẢM GIÁ: 25%

Nhà Lãnh Đạo 360 Độ

81,750 đ 109,000 đ
GIẢM GIÁ: 25%

Tôi Là Jack Ma

90,000 đ 120,000 đ
GIẢM GIÁ: 25%

Tướng Quân Và CEO

78,750 đ 105,000 đ
GIẢM GIÁ: 25%

Lãnh đạo luôn ăn sau cùng

59,250 đ 79,000 đ
GIẢM GIÁ: 25%

10 Điều Răn Dành Cho Doanh Nhân

81,750 đ 109,000 đ
GIẢM GIÁ: 25%

Họ Đã Làm Gì Để Thay Đổi Thế Giới

104,250 đ 139,000 đ
GIẢM GIÁ: 25%