Giỏ hàng

Nguyễn Châu Giang - Học sinh THPT Thăng Long

Cuốn sách thực sự rất xuất sắc và đã giúp em cải thiện điểm số đáng kể. Bài tập và kiến thức trong sách rất đầy đủ nên ngoài thời gian học trên lớp em không cần sử dụng thêm cuốn sách tham khảo nào khác ngoài sách Công phá mà vẫn học tập hiệu quả. Thêm nữa, em không phải mất thời gian đi tìm bài tập, đề tham khảo vì trong sách đã có những bài rất hay và có cả lời giải chi tiết để em rút ra được kinh nghiệm làm bài