Giỏ hàng

Học Livestream 2 Buổi/Tuần - Củng cố kiến thức và chữa đề thi chọn lọc từ các trường chuyên

Không chỉ học trên sách, độc giả của Lovebook còn được học qua Livestream 2 buổi/tuần từ những anh chị chuyên môn và trực tiếp từ tác giả. 

Livestream sẽ được thực hiện trong các Group học tập của từng môn để củng cố và ôn tập lại kiến thức, giải đáp các thắc mắc học tập của môn học trong quá trình sử dụng sách. Đồng thời, hàng tuần sẽ có Livestream chữa đề thi thử được chọn lọc và cập nhật mới nhất từ các trường chuyên trên khắp cả nước, giúp độc giả nắm được tốt các phương pháp làm bài hiệu quả nhất và giải đáp thắc mắc, hỗ trợ trực tiếp khi cần.

Hệ thống các Group học tập theo từng môn: Group kín Facebook

Hệ thống tài liệu của các môn học: Tài liệu Lovebook Care