Giỏ hàng

Phạm Thị Phương - Học sinh THPT Lạc Hồng

Sách cung cấp tất cả kiến thức Vật lí lớp 11 cho em, bình thường trên lớp em ít khi nghe thầy cô giảng nên không thể hiểu bài. Nhưng kể  từ khi đọc sách, em đã hiểu được các phần kiến thức mà thầy cô giảng, và giải được một số dạng bài tập, điểm trên lớp của em đã được tăng lên rõ rệt